કોઈ પણ પ્રકારની માનસિક બીમારીની સારવાર માટે અમને કોલ કરો +91 8141872881
More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!

આઈ.કયુ ટેસ્ટ

આ ટેસ્ટની અંદર વ્યક્તિની તાર્કિક શક્તિ, ગ્રહણ શક્તિ, સમજણ, કોમ્યુનિકેશન , યાદશક્તિ અને સર્જનાત્મક શક્તિ જેવા મુદ્દાઓને આવરી લેવામાં આવે છે.
આ સ્કુલ, કોલેજ કે જોબ માટે ઉપયોગી છે.