કોઈ પણ પ્રકારની માનસિક બીમારીની સારવાર માટે અમને કોલ કરો +91 8141872881
More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!

સંપર્ક

સરનામુ:

ડૉ.શૈલેષ જાની [M.D., D.P.M., F.I.P.S.]
"આત્મન્" સાયકિયાટ્રી હોસ્પિટલ,
ઇશાન વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્ર
બીજા માળે, 'સૂર્યદિપ' કોમ્પલેક્ષ,
કાળાનાળા,
ભાવનગર - 364 002
ગુજરાત

ફોન:

(0278) 2516212
(0278) 2224736
મોબાઈલ નં. : +91-8141872881
વોટઅપ નં.: 9054505552

સમય

સવારે : 09:00 To 01:00
સાંજે : 04:00 To 06:30
શનિવાર સાંજે તથા રવિવારે બંધ

સંપર્ક ફોર્મ :