કોઈ પણ પ્રકારની માનસિક બિમારીની સારવાર માટે અમને કોલ કરો +૯૧ ૮૧૪૧૮૭૨૮૮૧

મનોચિકિત્સા મેગેઝીન

  Share With :

              


માનસિક, મનોદૈહિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય તથા વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને સફળ જીવન બનાવવાની પ્રેરણા આપતું દર મહિને પ્રસિધ્ધ થતું મેગેઝીન.

લવાજમ - માસિક મેગેઝીન

૧ વર્ષ            ૨ વર્ષ            ૩ વર્ષ
રૂ. ૬૦           રૂ. ૧૨૦            રૂ. ૧૮૦


ચેક અથવા ડી.ડી. 'મનોચિકિત્સા' ના નામે મોકલવો.

- 'મનોચિકિત્સા' મેગેઝીન મેળવવા માટે 'મનોચિકિત્સા' ના નામથી ચેક, મનીઓર્ડર કે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ નીચેના સરનામે મોકલશો.
- ડો. શૈલેષ એમ જાની 'સૂર્યદીપ' કોમ્પ્લેક્ષ, કાળાનાળા, ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૨

ખાસ નોંધ: મનીઓર્ડરની સ્લીપમાં તમારૂં નામ, સરનામું તથા ફોન/મોબાઈલ નંબર ખાસ લખશો.

મનોચિકિત્સા મેગેઝીન
JAN 2016
NOV 2015
MAY 2015
JUNE 2015
AUG 2015
SEP 2015
DEC 2015

બેંક ની વિગત

એકાઉન્ટ નું નામMANOCHIKITSA
બેંકAxis Bank
શાખાBhavnagar
A/C નં.915020035750225
IFSC કોડUTIB0000200


લવાજમ ફોર્મ: